Mis on Valgusta Maailma?

„Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on taevas” – Matteuse 5:16

Mis on Valgusta Maailma?

#ValgustaMaailma on kutse muuta jõuluaeg teenimisajaks. See on ülemaailmne liikumine, mis puudutab südameid ja muudab elusid, tehes seda, mida Jeesus tegi: toites näljaseid, trööstides üksildasi, külastades haigeid ja vaevatuid ning näidates üles headust kõigi vastu. Jeesus ütles: „Teie olete maailma valgus.” (Mt 5:14) #ValgustaMaailma on ideaalne viis lasta oma valgusel – ja Tema valgusel – eredalt särada.

Igapäevased teenimissoovitused

Algatus #ValgustaMaailma kutsub meid üles näitama armastust teiste vastu nii, nagu seda tegi Jeesus oma sureliku teenimisaja jooksul. Detsembrikuus antakse konkreetseid teenimissoovitusi, mis aitavad meil jõuluajal keskenduda oma elus teiste aitamisele. Osalemiseks saate alla laadida ideederohke kalendri.

Erilised pühapäevased jumalateenistused

Jõulupühapäeval toimub eriline hingamispäevakoosolek, mis keskendub Jeesuse Kristuse sünnile ja elule. Sõbrad ja tuttavad, kes ei kuulu meie usku, on teretulnud igal pühapäeval, kuid on eriti oodatud sel päeval koos meiega jumalateenistuses osalema.

#Valgusta Maailma iga päev

Igal aastal teeb Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik jõulude ajal suuri jõupingutusi, et levitada #ValgustaMaailma sõnumit ja missiooni. Kuid sa võid seda teha kogu aasta jooksul, mõeldes sellele, keda saaksid iga päev teenida.

Teised viisid maailma valgustamiseks