Küsige Mormoni Raamatut

Võite saada tasuta Mormoni Raamatu, mille toovad kohale kaks misjonäri, kes jagavad teiega meeltülendavat sõnumit.

Mormoni Raamat toob teid Jeesusele lähemale

Mormoni Raamat on Piibli-sarnane muistne ülestähendus, mis õpetab Jeesusest. 

See vastab meie kõigile olulistele küsimustele: Kas on elu pärast surma? Mis on elu eesmärk? Kuidas saan leida rahu ja rõõmu praegu? 

...
Mormoni Raamat 60 sekundiga. Valmis? Tähelepanu!
1:22

Jumal lubab meile, et kui loeme Mormoni Raamatut avatud südame ja avatud meelega, siis aitab Ta meil teada, et see on õige. 

Inimesed kogu maailmas ja igast eluvaldkonnast õpivad, et Mormoni Raamat aitab meil saada paremaks inimeseks ja tunda end Jumalale lähemal.

Üldlevinud küsimused

Inimestel on palju küsimusi mormoonide ehk ametliku nimega Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmete kohta.

Jah. Vägagi. See on jumalasõna, püha raamat, ja selle lugemine on õnneliku elu eeldus. Lisaks Piiblile leiame inspiratsiooni ka teistest pühakirjaraamatutest, mis on ainuomased Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikule. Kõik need pühakirjad üheskoos õpetavad meile tähtsaid tõdesid Jeesusest Kristusest.

Jah. Jeesus on meie usu alus. Meie eelistame kutsuda Kirikut selle täisnimega: Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik.

Mormoni Raamatus on kirjas: „Ja me räägime Kristusest, me rõõmustame Kristuses, me jutlustame Kristusest, me kuulutame prohvetlikult Kristusest ja me kirjutame vastavalt oma prohvetlikele kuulutustele, et meie lapsed võiksid teada, millisest allikast nad võiksid otsida andestust oma pattudele.” (2Ne 25:26)

Jumalateenistuse aeg erineb koguduseti. Kuid alati toimub üks ühine koosolek, millele järgnevad eraldi klassid vastavalt vanusele või huvile.

Kõigile mõeldud koosolekut kutsutakse sakramendikoosolekuks. See koosolek sisaldab laule, palveid ja jutlusi (kõnesid), mida esitavad iga nädal erinevad koguduse liikmed. Kuid selle koosoleku kõige tähtsam osa on see, kui saame osa sakramendist (või armulauast), et Päästjat meeles pidada.