Kutsuge külla misjonärid

Me anname endast parima, et vastata teie vaimsetele küsimustele ja aidata teil tulla lähemale Jeesusele Kristusele.

Kuidas saavad misjonärid teid aidata?

Kuigi teie suhe Jumalaga võib olla sügavalt isiklik, vajame kõik mõnikord väikest abi selle mõistmiseks, mida Jumal meile ütleb. Sõltumata sellest, kus te oma vaimsel teekonnal olete, saavad misjonärid õpetada evangeeliumi põhimõtteid ja teadmisi, mis võivad teid aidata. Mõtelge neist kui vaimsetest treeneritest, kes:

  • Aitavad teil end Jumalale lähemal tunda
  • Näitavad teile, kuidas palvetada ja Temalt vastuseid saada
  • Aitavad teil leida vastuseid vaimsetele küsimustele 
  • Õpetavad teile Päästjast Jeesusest Kristusest ja Tema evangeeliumist 
  • Aitavad teil mõista pühakirju 
  • Toetavad teid teie isiklikes katsumustes
  • Innustavad teid edenema usu, meeleparanduse ja ristimise suunas
  • Tutvustavad teile sarnaselt mõtlevate uskujate kogukonda, kes saavad teid jätkuvalt toetada teie vaimsel teekonnal

Mida oodata misjonäride külastusest?

Misjonärid alustavad külastust palvega. Kui olete selleks valmis, siis võivad nad paluda teil palve öelda. Palve eesmärk on kaasata vestlusesse Püha Vaimu. 

Misjonärid veedavad paar minutit teid ja teie huvisid tundma õppides. Misjonäridel on terve programm, mida teile õpetada, kuid nad püüavad isikupärastada oma sõnumit teie ja teie eluolukorra järgi. Nad loevad koos teiega Piiblist ja Mormoni Raamatust ning kutsuvad teid palvetama ja küsima, kas see, mida nad õpetavad, on tõde. 

Soovi korral lepivad misjonärid kokku aja järgmiseks külastuseks. Järgmise külastuse ajal õpetavad nad teile rohkem Jeesusest Kristusest ja Tema taastatud Kirikust ning vastavad tekkinud küsimustele. Nende programm sisaldab samuti sõnumeid Jumala õnneplaanist meie heaks, Jeesuse ohvriannist, usust, meeleparandusest, ristimisest, Pühast Vaimust ja Jumala käskude pidamisest. Nad kutsuvad teid jätkuvalt palvetama, Mormoni Raamatut lugema, kirikus käima ja isegi ristitud saama. Ja pidage meeles, et misjonärid õpetavad vastavalt teie edenemiskiirusele ning austavad teie aega ja soove nendega taaskohtuda või mitte.

Üldlevinud küsimused

Misjonärid tulevad kõikjalt maailmast. Iga mees või naine, kes elab nõutud käitumisnormide kohaselt, võib teenida põhimisjonil olenemata elukohariigist.

Ei. Misjonil teenimist ei nõuta kõigilt liikmetelt. Me usume, et misjon on õppimise, teenimise ja kasvamise aeg ja seepärast innustatakse seda tegema, kuid see pole nõue.

Ei. Tegelikult maksavad paljud misjonärid ise oma misjonikulud. Misjonärid ja nende pereliikmed koguvad sageli mitu aastat misjoniks raha.

Ei. Tegelikult ei ole vanem mitte nimi, vaid tiitel. Meessoost misjonäri kutsutakse vanemaks, millele järgneb tema perekonnanimi, ja sarnaselt kutsutakse naissoost misjonäri õeks, millele järgneb tema perekonnanimi. Neid vanemateks ja õdedeks kutsudes näitame nende vastu austust ja lugupidamist.

Ei. Kiriku inspireeritud juhid määravad iga misjonäri teatud teenimispiirkonda. Mõned jäävad oma koduriiki ja mõned lähevad välismaale, kuid kõik misjonärid teenivad teadmisega, et nende kutse tuleb Jumalalt.

Olenevalt päevast misjonärid kas külastavad inimesi, teenivad kogukonnas vabatahtlikena, õpetavad Jumalast või teevad muud sellist. Neil pole kunagi liiga kiire, et teid aidata.

Kahekesi koos töötamine aitab misjonäre kaitsta. Samuti tuleneb see tava Jeesuse õpetusest. „Ja ta kutsus need kaksteistkümmend enese juure ja hakkas neid läkitama kahekaupa.” (Mk 6:7)

Kogu maailmas on üle 65 000 viimse aja pühast põhimisjonäri. Tõenäoliselt leidub misjonäre ka teie piirkonnas.