Pühapäevased jumalateenistused

Kirik on pelgupaik igapäevaelu kaose eest. Jumalateenistustel osalemine annab meile aega keskenduda Jumala kummardamisele ja oma ligimeste armastamisele. See on koht, kus end vaimselt laadida, ja täiuslik viis, kuidas hoida Jeesust oma elu keskpunktis.

Tere tulemast

1:05

Jumal võib muuta sind paremaks inimeseks. Sina võid muuta meid paremaks kirikuks. Tere tulemast!

Jumalateenistuste aeg ja ajakava erineb koguduseti. Kuid alati järgitakse ühtset formaati – alati toimub üks ühine koosolek, millele järgnevad eraldi klassid vastavalt vanusele või huvile.

Tulge jumalateenistusele. Kõik külastajad on teretulnud.
Leidke Kirik oma piirkonnas

Sakramendikoosolek

Kõigile mõeldud koosolekut kutsutakse sakramendikoosolekuks. See koosolek sisaldab laule, palveid ja jutlusi (kõnesid), mida esitavad iga nädal erinevad koguduse liikmed. Kuid selle koosoleku kõige tähtsam osa on see, kui saame osa sakramendist (või armulauast).

Muusika ja kirikulaulud

Päästjast ja meie paljudest õnnistustest laulmine aitab meil tunda end Jumalale lähemal. Tüüpilisel sakramendikoosolekul on kolm kirikulaulu, mida laulab terve kogudus. Samuti võivad kõlada teised muusikalised etteasted, mida esitavad koor, väike ansambel või solist. Mõned laulud võivad olla teile tuttavad, kuid kindlasti õpite ka mõnda uut kirikulaulu. Ja sellest pole midagi, kui te viisi ei pea. Sellegipoolest tõstke oma hääl meiega koos Jumalat kiites.

Üksteisega tunnistuse jagamine

Iga kuu esimesel pühapäeval ei kuule me kirikus tavapäraseid jutlusi. Selle asemel võib iga koguduseliige minna koguduse ette ja väljendada oma tundeid evangeeliumist. Kui me kuulame teiste kogemusi ja tunneme südames Jumala Vaimu, tugevnevad meie enda veendumused ja tõekspidamised.

Pühapäevased klassid

Enne või pärast sakramendikoosolekut toimuvad erinevad eakohased klassid lastele ja täiskasvanutele. Kui te soovite osaleda nendel lisakoosolekutel, siis paluge abi inimestelt kirikus ja nad aitavad meelsasti teil õige klassi leida.