Saage kogukonna liikmeks

Me oleme ebatäiuslikud inimesed, kes püüavad järgida Jeesuse Kristuse täiuslikku eeskuju. Me armastame üksteist, abistame üksteist ja püüame järgida Jeesuse õpetusi nii hästi, kui suudame. Tulge, liituge meiega, ja tundke kuuluvus- ja ühtsustunnet. 

Tulge koos meiega Jumalat kummardama

Üldlevinud küsimused

Inimestel on palju küsimusi mormoonide ehk ametliku nimega Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmete kohta. Kõigi küsimuste vaatamiseks klõpsake siia.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed on nagu kõik teised inimesed. Neil on elus nii häid kui ka halbu aegu. Te võite üllatuda, kui tavapärased me oleme! Viimse aja pühasid tuntakse kui õnnelikke ja rahulikke inimesi. Kuid see ei tähenda, et neil pole katsumusi. Igaüks kogeb elus raskeid võtlusi, kuid kui annate endast parima, et Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi elada, siis saate lisajõudu ja rahu, et raskused ületada.

Mis puutub elustiili, siis püüavad viimse aja pühad hoida Jeesust oma elu keskmes. Nende tõekspidamised Päästjast ja Tema õpetustest mõjutavad nende igapäevaseid otsuseid sellest, kuidas nad räägivad, riietuvad ja tegutsevad. Näiteks püüavad nad vältida pühapäeval töötamist, et võiksid käia kirikus, teenida teisi ja veeta aega pereringis. Samuti, ustavad kiriku liikmed ei suitseta, ei joo alkoholi ega mängi hasartmänge.

Üha enam inimesi hülgab organiseeritud religiooni ja eelistab lihtsalt olla vaimne ja elada õigesti. Kuid inimesed vajavad mõlemat. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik pakub struktuuri ja preesterluse volituse, mis on vajalik kõigi Jumala käskude, sealhulgas ristimise ja sakramendi (või armulaua) täitmiseks. Te peaksite pühapäeviti kirikus käima ja samas püüdma terve nädala jooksul olla vaimsem ja teisi teenida.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikul on palju kultuuritraditsioone ja tavasid, mis keskenduvad perekonnale. Näiteks hoiavad Kiriku liikmed ühe õhtu nädalas pereõhtu jaoks. Teised nädala sees toimuvad tegevused kaasavad kogunemisi kirikus ühisteks söömaaegadeks ja väikesteks pidudeks või noorterühmasid teismelistele. Paljud meie traditsioonid on tavapärased, nagu perega tähtpäevade tähistamine, ja teised on ainulaadsemad, nagu kirikus uue beebi õnnistamine. Pereringis me palvetame, loeme koos pühakirju ja iga kuu esimesel pühapäeval isegi paastume koos 24 tundi.

Igal pühapäeval me koguneme kokku, et laulda kirikulaule, kuulata jutlusi ja õpetada üksteisele Päästjast. Kirik on koht, kus end vaimselt laadida, ja täiuslik viis, kuidas hoida Jeesust oma elu keskpunktis. Kõik külalised on teretulnud meie kristlikele jumalateenistustele koos meiega Jumalat kummardama. 

Jumalateenistuse aeg erineb koguduseti. Kuid alati toimub üks ühine koosolek, millele järgnevad eraldi klassid vastavalt vanusele või huvile.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on turvaline paik, kuhu inimesed võivad tulla, lootes paremale elule Jeesuse Kristuse kaudu. Kirik pakub pühasid tööriistu, tavasid ja õpetusi, mis aitavad teil arendada suhet Jumalaga ja selle eest hoolitseda. Ja lisaks sellele tähendab Kiriku liikmeks olemine kuulumist üksteisest hoolivate inimeste kogukonda.

Jah, nii pereringis kui ka Kirikus. Mida siis veel tähistada kui mitte Kristuse sündi ja ülestõusmist? Mõnikord ajavad inimesed meid segamini mõne teise kristliku usundiga, kes pühasid ei tähista, kuid meie tähistame.

Esimene samm on tavaliselt misjonäridega kohtumine. Nemad õpetavad teile Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku põhiuskumusi ja tavasid. Samuti võivad nad vastata teie küsimustele Kiriku kohta ja õpetada, mida liikmetelt oodatakse.

Samuti peaksite hakkama käima jumalateenistustel. Leiate rõõmu sellest, et kuulute inimeste kogukonda, kes hoolivad üksteisest ja püüavad järgida Jeesuse Kristuse eeskuju.

Kui olete lõpuks valmis Kirikuga liituma, võite otsustada saada ristimise kaudu ametlikult liikmeks. Teid võivad ristida kas misjonärid või keegi, keda olete kirikus tundma õppinud.