Päästja teeb selle võimalikuks

1:50

Me võime teha paremini ja olla paremad

Me võime olla paremad

Kuidas saab meeleparanduse protsess aidata meil parem olla?

Kristuse lepitusele lootmine

Kuidas saab Kristuse lepitusele lootmine aidata teil Päästjat tundma õppida?

Meeleparanduse abil puhtaks saanud

Kuidas võite meeleparanduse kaudu puhataks saada?

Fu pere

Avastage, kuidas võite ise teada saada, et Jumal on olemas.

words and things
Jumala Poeg

Jeesus Kristus on Jumal Isa Esmasündinu vaimus ja Isa Ainusündinu lihas. Tema surelik ema
Maarja kandis teda enne sündimist ja kasvatas teda, kui Ta maa peal oli. Tema missioon
otsustati enne maailma loomist.

Õpetaja

Jeesus oli suurim õpetaja, kes on kunagi elanud ja õpetab meid ka praegu. 12-aastaselt leiti
Jeesus templist õpetajaid õpetamas (vt Luuka 2:46). Nad panid imeks tema teadmisi. Jeesus
õpetas kogu elu jooksul suuri jutlusi.

Eeskuju

Jeesus elas täiuslikku – patust vaba – elu ja näitas meile täiuslikku eeskuju. Kõiki
religioosseid asju tuleks teha Tema püha nimel.

Päästja

Jeesuse heebreakeelne nimi on Jeshua, mis tähendab „Päästjat”. Jeesus täitis oma rolli
Päästjana vabatahtliku ohverduse ja ülestõusmise kaudu.
Alusta uuesti

Jeesuse Kristuse järgimine

Kes on Jeesus Kristus? Jeesus on maailma Päästja. Teda järgides leiame elus suuremat rahu
ja õnne.

Jeesus Kristus õpetas maa peal olles palju asju, millest suurim oli armastus.

Kaasaja prohvetid ja apostlid räägivad muutumisest ja meeleparandusest