Mis on Mormoni Raamat?

Selle raamatu lugemine aitab meil mõista elu eesmärki, vastata tähtsatele küsimustele ja läheneda Jeesusele Kristusele.

Mormoni Raamat 60 sekundiga. Valmis? Mine.

1:08

Mormoni Raamat sisaldab Jeesuse järgijate pühasid kirjutisi. Just nagu Jumal kõneles Moosese ja Noaga Piiblis, rääkis Ta ka inimestega Ameerika mandril. Need inimesed, keda kutsutakse prohvetiteks, panid kirja Jumala sõna. Lõpuks kogus prohvet Mormon nende kirjutised kokku ühte raamatusse.

Jumala rahvast on alati õpetanud elavad prohvetid. Nagu meie täna, võitlesid tolleaegsed naised ja mehed kiusatustega, otsisid tarkust ja elasid õnnelikumat elu, kui järgisid Jeesuse Kristuse õpetusi. Võime näha ennast nende lugudes – inspireeritud ja inspireerivates vaimsetes ülestähendustes. Mormoni Raamat on tõendus sellest, et Jumal armastab kõiki oma lapsi ja on tegev nende elus. See on tunnistus piiblitõdedest ning Jeesuse Kristuse jumalikkusest ja õpetustest.

Mormoni Raamat vastab suurtele küsimustele

Mormoni Raamat aitab meil leida vastuseid olulistele küsimustele, mis meil kõigil mingil hetkel tekivad.

  • Kas on elu pärast surma?
  • Mis ootab meid ees teispoolsuses?
  • Mis on elu eesmärk? 
  • Kuidas saame leida rahu ja rõõmu praegu? 
  • Kas Jumal tunneb mind ja vastab minu palvetele? 
  • Kuidas vältida pattu ja õppida tõeliselt meelt parandama? 

Soovi korral võivad misjonärid teiega kohtuda ja arutada kirjakohti, mis nendele küsimustele vastavad. Nad võivad samuti tuua teile tasuta Mormoni Raamatu.

Mormoni Raamatu lubadus

Jumal lubab meile, et kui loeme Mormoni Raamatut avatud südame ja meelega, siis avaldab Ta meile Püha Vaimu inspiratsiooni kaudu selle jumalikuse ja tõe. Oma 80 000 misjonäri õpetavad inimestele sellest raamatust kuuel mandril ja 107 keeles – ja need inimesed panevad praegu selle lubaduse proovile. Misjonärid jagavad Mormoni Raamatut tasuta, kuid miljonid inimesed peavad seda oma kõige väärtuslikumaks varaks. Mehed ja naised kogu maailmas, igasugustest eluvaldkondadest, õpivad, et Mormoni Raamat võib aidata meil leida rahu ja usku selles elus ning igavest päästmist tulevases.

Kuidas me saime Mormoni Raamatu tänapäeval?

1823. aastal juhatas ingel Joseph Smithi muistse ülestähenduse juurde ja ta tõlkis selle Jumala väega.  Nagu muistsed prohvetid, kes elasid enne teda, teenis Joseph Smith Jumala sõnumitoojana ning tunnistas Jeesuse Kristuse lepitusest ja Päästja võimest meie elu paremaks muuta.

Miks on Mormoni Raamat oluline?

Mormoni Raamatus leiduvad põhimõtted, nagu usk Jeesusesse Kristusesse, meeleparandus, ristimine, rõõm ja päästmine, muutsid muistsete inimeste elu. Meie päevil on Mormoni Raamat mõjutanud miljonite inimeste elu kogu maailmas, tuues neid lähemale Jeesusele Kristusele.

Siin on mõned näited:

Kolme naise kogemused Mormoni Raamatuga

Kolm naist selgitavad, kuidas Mormoni Raamat ja selle õpetused on aidanud neil Jumalaga lähedasemaks saada.

Richard Augeri kogemus Mormoni Raamatuga

Richardil diagnoositi vähkkasvaja ja ta leidis tröösti Mormoni Raamatust.

Frank Mansuetto kogemus Mormoni Raamatuga

„Ma mõistsin, et Mormoni Raamatus kirjas olevad sõnad kõnelesid isiklikult mulle.”

Tim Gatesi kogemus Mormoni Raamatuga

Tim Gates räägib, millist rolli on tema elus mänginud Mormoni Raamat.

words and things

Millist kasu saame oma elus Mormoni Raamatust?

Pühakirjad on enamat kui muistsed sõnad ja lood. Need on asjakohased, ajakohased sõnumid, mis aitavad meid probleemidega, millega silmitsi seisame. Kui lähenete Mormoni Raamatu lugemisele, küsige endalt sageli: „Mida siin tegelikult öeldakse?” Nii leiate sealt enda jaoks palju ajakohaseid sõnumeid. See raamat kirjutati, et inspireerida lugejaid tegema otsuseid, mis nende elu paremaks muudaksid ja neid Jumalale lähendaksid. Autorid lootsid, et nende sõnad toovad inimesi Jeesuse Kristuse juurde ja muudavad nende käitumist; pühivad ära kurbuse, ebakindluse ja hirmu, aitavad leida eesmärki ja suunist inimeste elus ning pakuvad tõendust, et Jumal on ikka veel imede Jumal (Mn 9:10).

 

Mormoni Raamatu tähtsust maailmas võib mõõta laiali jagatud raamatute arvu või inimeste arvuga, kes pärast raamatu lugemist otsustavad järgida Jeesust Kristust. Kuid kõige olulisem mõju on väga isiklik. Mormoni Raamat vastab ükshaaval inimeste küsimustele, annab neile lootust ja vaimujõudu.

Leidke rahu Mormoni Raamatut lugedes
Küsige tasuta Mormoni Raamatut

Inimesed, kelle elu muutus tänu Mormoni Raamatu lugemisele, leidsid selle siis, kui nad olid kas patused või ustavad, kui nad tundsid end lootusetuna või olid õnnelikud. Mormoni Raamatus leiavad väärtust nii haritud kui ka harimatud, nii üksikud kui ka sõprade ja perega ümbritsetud, majanduslikult edukad ja rahalistes probleemides inimesed. Kõikide sellest raamatust mõjutatud inimeste ühine omadus on see, et nad hakkavad seda lugema lihtsa sooviga teada ja mõista tõde.

Üldlevinud küsimused

Inimestel on palju küsimusi mormoonide ehk ametliku nimega Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmete kohta. Kõigi küsimuste vaatamiseks klõpsake siia.