Lunastaja

Ülestõusmispühade tähistamine

Vaata koos meiega erilist kontserti, et tähistada lunasta jat, Jeesust Kristust.